mandag 9. mars 2009

KALYPSO

Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen for dei som berre lyder til signal frå framande farty for dei som støytte på grunn i medvind for dei som styrer etter stive sjøkart utan å ense måkars mjuke flog for alle som kjenner dei sju hav og aldri lodda djupa i sitt eige hjarta eg tenner eit fyrlys for all villfaren kjærleik så vegen til det lova landet blir synleg i natt - Åse-Marie Nesse, frå samlinga "Av hav er du komen", 1970

Ingen kommentarer: