onsdag 1. september 2010

Renn ikkje over av inspirasjon eller meiningar i dag.
Så dermed viderebringer eg eit dikt frå den tidligare nemnte diktringen eg er med i.
Hvis jeg er et tre
Er jeg et tre som engang skal hugges ned -
så lag ikke gjerdestaurer av meg
hugg meg ikke opp til ved
Gjør meg til en gangbro over elven
til en dør eller terskel
der folk hilser på hverandre
Også kan eg vel som tidligare ein gong nemne tre fine ting i dag
- at sola skin og gir ein illusjon av noko sommarleg
- at eg skal treffe verdens beste damer i kveld
- at borna mine er så fantastiske. Kvar på sitt vis. Heldige, heldige meg!!

Ingen kommentarer: